O nás

About us

Nezávislú produkčnú filmovú spoločnosť EDIT Studio založila v roku 2011 filmová producentka, strihačka a pedagogička Darina Smržová.

EDIT Studio je spoločnosť prioritne zameraná na výrobu náročných dokumentárnych filmov väčšinou s historickou tematikou, ktoré si vyžadujú dlhodobý rešerš archívnych materiálov a ľudí, niekoľkoročnú prípravu a výrobu. Jej postavenie s takouto špecifikáciou je na Slovensku ojedinelé a výnimočné. Už pri zakladaní živnosti a následne prechodu na inú právnu formu bol jasný zámer, vyrábať filmy s historickou tematikou, ktoré otvárajú boľavé témy našej histórie a nesnažia sa realitu prikrášľovať alebo ju prezentovať „korektne“ v súlade s daným politickým systémom.

Independent film production company EDIT Studio was founded in 2011 by film producer, editor and teacher – prof. Darina Smržová.

The priority of EDIT Studio is production of challenging documentaries, mainly historic, requiring a time-consuming research of archive materials and people and several years of preparation and production. Due to such specification, its position within Slovakia is unique and exceptional. Even at the time of opening the trade licence and later transforming to a different legal form, the idea was clear - production of historic films related to sensitive topics of our history without the ambition to make the reality nicer or present it “correctly“ according to the specific political system.


Aktívne spolupracujeme s

Active cooperation with

Dušan Hudec

Režisér a scenárista. Absolvent filmovej a televíznej réžie na FAMU v Prahe.

Vo svojich filmoch sa sústreďuje najmä na kontroverzné otázky, témy považované za tabu a na osud ľudí, ktorí zažili extrémne životné situácie.

Chlapec, ktorý chcel byť prezidentom; Neznámi hrdinovia; Celý svet je úzky most; Miluj blížneho svojho.

Director and Scriptwriter. Graduated with a degree in film and television direction from Prague’s Film and TV Academy, (FAMU).

In his films he concentrated especially on controversial issues, themes considered taboo, and on fate of people who experienced extreme situations of life. The Oath; The Final Mission; The Whole World is a Narrow Bridge; Love The Neigbour…

Ladislav Kaboš

Režisér, scenárista, kameraman. Absolvent kamery na FAMU, Praha.

V roku 1980 debutoval filmom “Deti na nás hľadia”, ktorý získal druhé cenu vo Varne in 1981. Po jeho sociálnych dokumentoch ”Starina“ a ”Karneval v Sebechleboch“ in 1983, komunistická vláda mu zakázala pracovať na jeho ďalšom projekte z dôvodu kritického pohľadu na socialistickú spoločnosť v jeho filmoch.

Moderná architektúra na Slovensku; Zmenil tvár Šanghaja; Všetky moje deti; Farby piesku.

Director, screenwriter, cinematographer, photographer,

1978 graduated MgA. from FAMU, Prague, Czech Republic.

1980 he debuted with the film „Children Looking At Us“ that was awarded the second prize in Varna in 1981. After his social-documentary ”Starina“ and ”Carnival in Sebechleby“ in 1983, the communist government prohibited him to work on his further project because of the critical point of view of his films.

Jana Pirohová

Juraj Nvota

Režisér, herec a pedagóg. Vyštudoval divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave.

Pracoval v Trnavskom, Martinskom, Radošinskom naivnom divadle, v L+S, v Slovenskom národnom divadle, v Pražskej Ypsilonke, Na zábradlí, v Huse na provázku, u Mrštíkov. Na konte má okolo 100 divadelných réžií. Od 1993 je doma v bratislavskej Astorke.

Hraná tvorba: Kruté radosti; Muzika; Konfident; Rukojemník; Dušička; Prášky na spanie a televízne dokumentárne filmy.

Katya Krausová

Anglická nezávislá producentka a režisérka narodená v Bratislave. Po obsadení Československa ruskými okupačnými vojskami v roku 1968 emigrovala do Veľkej Británie, kde ukončila svoje štúdia politických a ekonomických vied na LONDON SCHOOL OF ECONOMICS a postgraduálne štúdium na St.Antony´s College Oxford. Svoju televíznu kariéru začala v BBC v roku 1976, kde pripravovala a produkovala mnoho dokumentárnych filmov vrátane oceneného investigatívneho cyklu PANORAMA.

Jej tvorba je hlavne zameraná na oblasť hudby a umenia. Po politických zmenách vo východnej Európe sa podieľala v spolupráci s vládnym fondom Veľkej Británie KNOW HOW FUND ako projektový manažér na poradenstve vo filmovom a televíznom priemysle v Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Poľska, Bulharska, Rumunska a Ukrajiny. Zorganizovala EAST WEST PRODUCER SEMINAR, ktorý od svojho založenia v roku 1990 absolvoval celý rad aktivít vzdelávania v oblasti: OBCHOD FILMU a TELEVÍZIE,

MEDIA A ZÁBAVNÉ PRÁVO, OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, SPONZORING A MARKETING UMENIA.

Posledným projektom je dokumentárny film a rovnomenná výstava Last Folio, ktorú prezentuje po celom svete.

British independent television producer/director. Czechoslovak born,

Ms Krausova arrived in Britain following the 1968 Russian invasion of Czechoslovakia and

she completed her undergraduate studies in economics and politics at the LONDON SCHOOL

OF ECONOMICS and post–graduate studies at ST ANTONY’S COLLEGE OXFORD. She started

her television career at the BBC in 1976 where she researched and produced many current

affairs documentaries including a number of award winning PANORAMA investigations.

Peter Hledík

Richard Krivda

Rado Bliznakov

Dušan Kozák

Marek Lacena

Patrik Pašš ml.

Josef Střelec